Det er ekstra viktig at du melder fra i god tid hvis du av smittehensyn ikke ønsker å benytte timen din. I forbindelse med pandemien oppfordrer vi til at konsultasjonen i slike tilfeller omgjøres til e-konsultasjon der dette er mulig.

På denne måten kan vi tilby trygge og gode konsultasjoner, og likevel følge helsemyndighetenes anbefalinger og pålegg om å begrense fysisk kontakt der det ikke er strengt nødvendig.

 

Forsterkede smitteverntiltak innføres i våre lokaler:

Hold avstand til andre personer.

Færre enn vanlig kan bruke venterom samtidig. Derfor bes du å møte på venterommet så nærme timen som mulig, 5 minutter før timen.

Benytt hånddesinfeksjon ved ankomst og når du forlater lokalet. 

Det er nå dessverre ikke anledning til å ha med ledsager, unntatt hvis pasienten er under 18 år, eller av medisinske grunner trenger ledsager. Da kan pasienten ha med én ledsager. Ved behov for familiesamtale eller om pasienten har barn som pårørende, kan det også gjøres unntak, etter avtale med resepsjonen.

Husk at du kan bruke mobiltelefon for å inkludere en pårørende i samtalen dersom du ønsker det.

Alle med symptomer på luftveisinfeksjon/forkjølelse skal holde seg hjemme. 

Se også FHI.no nettsider og følg helsemyndighetenes instrukser for å forebygge smitte.