SLIK BESTILLER DU TID:

Gå inn på Legetime - under behandler velger du

INFLUENSAVAKSINASJON FOR RISIKOPASIENTER. 

DU SKAL IKKE BESTILLE TIME HOS FASTLEGEN.

Influensavaksinen er foreløpig kun forbeholdt pasienter i risikogruppene. Se Folkehelseinstituttets nettside fhi.no for ytterligere informasjon.

Vi vaksinerer foreløpig utvalgte ettermiddager uke 42/43/44.

Ubenyttet time blir belastet med kr 150,-