Folkehelseinstituttet har et begrenset lager av vaksinen. Vaksinen er derfor forbeholdt personer med medisinske tilstander som gir spesielt høy risiko for pneumokokksykdom.

Legen må påføre følgende indikasjoner på vaksinebestillingen for at den skal bli ekspedert:

  • Hivinfeksjon/AIDS
  • Stamcelletransplantasjon
  • Anatomisk eller funksjonell miltmangel
  • Cerebrospinalvæskelekkasje
  • B-cellesvikt
  • Leukemi, Lymfom, Myelomatose
  • Organtransplantasjon