Fra 1. juli 2019 blir e-konsultasjon med fastlege fakturert i henhold til "normaltariff for fastleger".

Med e-konsultasjon menes svar på spørsmål om sykdom eller helse der legen må åpne din journal, gjøre en medisinsk vurdering og gi råd.

Pålydende for pasienter uten frikort er:

  • kr 204,- når fastlegen er spesiealist i allmennmedisin
  • kr 155,- når fastlegen ikke er speialist

Girogebyr kommer i tillegg.