Senteret sitt bannerbilde

Coronavaksinering

VAKSINEINFORMASJON

 

Oslo har for tiden en skjevfordeling av vaksiner til de 6 bydelene med høyest vedvarende smittetrykk. Dette gjelder bydelene Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand. Disse 6 bydelene får dermed et høyere vaksinetempo enn de resterende 9 bydelene.

 

Hvem vaksineres hvor?

Bydelenes vaksinasjonssentre vaksinerer sin befolkning uavhengig av hvor fastlegen er lokalisert.

Når fastlegen skal vaksinere sine grupper må fastlegen vaksinere sine listepasienter uavhengig av hvor pasienten er bosatt.

Her er det altså en forskjell i hvem som har ansvar for ulike pasienter. Fastlegene skal tilby vaksinasjon til de som må identifiseres med underliggende sykdom/høy risiko, dette gjelder uansett hvor de bor også om de bor utenfor Oslo. Innbyggere som kun skal identifiseres ut fra alder skal vaksineres i bostedskommunen/bydelen sin.

 

Prioriteringsgruppe 4b

Fastlegene har meldt inn lister over sine pasienter i gruppe 4b til Oslo kommune. Disse er registrert inn i Oslos vaksinasjonsregister og tilbys fortløpende vaksine når bostedsbydel er i gang med vaksinering av denne gruppen. Pasientene her fordeles til bydel ut fra bostedsbydel, ikke ut fra hvilken bydel pasienten har fastlege. For pasienter i gruppe 4b som har bostedsadresse i andre kommuner vil disse fordeles på bydelene i Oslo tilfeldig ut fra fødselsdato, IKKE ut fra hvilken bydel de har fastlege i.

 

Prioriteringsgruppe 5, 6 og 7

Fastlegene i Oslo vil ha ansvar for å gjennomføre vaksinering av sine listepasienter i prioriteringsgruppe 5, 6 og 7, dette gjelder uavhengig av hvor listepasienten bor.

Siden fastlegekontorene i de 6 skjevfordelte bydelene er i gang med vaksinering av gruppe 5,6 og 7 vil det forekomme at pasienter fra andre bydeler tilbys vaksine nå. Samt at pasienter dra de 6 bydelene vil tilbys vaksine først når deres fastlege i en av de andre bydelene er i gang med vaksinering.

 

DU VIL BLI INNKALLT NÅR DET ER DIN TUR UAVHENGIG AV HVOR DU BOR OG HVOR DU SKAL VAKSINERES.

 

Her finner du ofte stilte spørsmål rundt vaksineringen:

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/koronavaksine/ofte-stilte-sporsmal-om-koronavaksine/